Intro

Opdracht

Bekijk de vijf online schoolregels, en kijk of je verbeteringen kunt maken. Ontbreekt er een regel? Of kun je ze beter formuleren? 

Kennis

Video

Discussie


Kahoot!


aan de slag

De vijf Online Schoolregels van Canisius:

 

  1. Mobieltjes zijn verboden tijdens de les, behalve als de docent toestemming geeft om ze te gebruiken voor lesdoeleinden.
  2. Je mag op het schoolterrein geen leerlingen of leraren fotograferen of filmen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
  3. Op Canisius behandelen we elkaar met respect, ook als we veel van elkaar verschillen. Zowel offline als online wordt er niet beledigd, gediscrimineerd, nageroepen, bedreigd of gepest.
  4. Jij bent volledig verantwoordelijk voor alles wat jij online plaatst én doorstuurt. Dus ook als iemand anders het beeld gemaakt heeft.
  5. Maak of publiceer geen beelden die jou of anderen in problemen kunnen brengen. 
 regels

Aan de slag

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...