Start de les

grooming woord
Cover - Logo

Mentorles Just Like Me

Deze les is gemaakt bij de voorstelling Just Like Me van DNL Theatercollectief. Een aantal thema's die in de voorstelling aan de orde komen, worden hier uitgediept. De les wijst zich helemaal vanzelf. Niveau: vo onderbouw, svo. 

Lesdoelen:

Kennis

  • Leerlingen leren het belang van gezonde slaap voor schoolprestaties.
  • Leerlingen denken na over processen van groepsdruk en pesten via sociale media.

Vaardigheden:

  • Leerlingen brengen hun eigen ervaring met sociale media en gamen onder woorden.
  • Leerlingen verwoorden en beargumenteren standpunten. 
  • Leerlingen weten wat ze moeten doen als zij of anderen hulp nodig hebben.
  • Leerlingen reflecteren op hun zelfbeheersing (zelfregulatie) met betrekking tot gamen en gebruik van sociale sociale media.

Houding:

  • "Ik begrijp dat iemand buitensluiten een vorm van pesten is en dat ik iets kan doen als mij of iemand anders dat overkomt."
  • "Ik besef dat het belangrijk is om te leren mezelf te reguleren, ook als het gaat om gebruik van sociale media en gamen."

Just Like Me - mentorles volgend op de scholierenvoorstelling van DNL Theatercollectief

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door de les te bladeren.
Loading ...